FERDİ KAZA SİGORTASI

FERDİ KAZA SİGORTALARI
Ölüm durumunda:

  • Kaza tutanağı tasdikli,
  • Ölüm muayene zaptı,
  • Veraset ilamı.

Maluliyet durumunda:

  • Kaza tutanağı tasdikli,
  • Malülüyet % ni gösteren maluliyet raporu ( Tam teşekküllü hastaneden).

Yaralanma durumunda:

  • Kaza tutanağı tasdikli,
  • Tedavi masraf belgelerinin aslı(Fatura Reçete Makbuz ),
  • Hastaneden epikriz raporu.

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.