HIRSIZLIK SİGORTALARI

HIRSIZLIK SİGORTALARI

  • Poliçe aslı veya fotokopisi,
  • Poliçe prim makbuzu,
  • Sigortalının karakola müracaat zaptı, tasdikli,
  • Görgü tespit tutanağı tasdikli,
  • Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol ya da jandarma yazısı(Hasardan30 gün sonra alınacak),
  • Olay yerinde tahribat varsa fotoğraf,
  • Hasar gören malların faturası (İşyerleri için),
  • Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları(İşyerleri için),
  • Envanter kayıtları (İşyerleri için).

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir